Bassam

Tandläkare

Jag utbildades till tandläkare på Tandvårdshögskolan i Malmö. 2004 tog jag examen.
Direkt efter examen fick tjänst på Tandvårdshögskolan i Malmö. Jag tjänstgjorde på Oral diagnostik avdelningen. I tjänsten ingick teoretisk och praktisk utbildning av studenter, klinisk verksamhet samt delaktighet i avdelningens forskningsarbete.
2004 började jag på Valens Tandläkargrupp. Då ingick det ca 400 patienter. Idag har vi över 3300 patienter listade!